GEZONDHEIDSCENTRUM
HOGE VLIERT

GEZONDHEIDSCENTRUM HOGE VLIERT

Mw. R.M.M. Kievits & Mw. I.D.M. Bloemen 073-6577726
R.W. van Lier 073-6562700
J.J.A. van Olphen 073-6562158
Mw. J.A.H. Roessingh & Mw. A.M. Okhuijsen 073-6563989

Huisartsenpraktijken

In het gezondheidscentrum zijn 4 huisartsenpraktijken gevestigd. Dat zijn de praktijken van:

 • Mw. R.M.M. Kievits-Smeets & Mw. I.D.M. Bloemen
 • Dhr. R.W. van Lier
 • Dhr. J.J.A van Olphen
 • Mw. J.A.H. Roessingh & Mw. A.M. Okhuijsen

De huisartsen delen het gebouw en de voorzieningen. De doktersassistentes en de praktijkverpleegkundigen werken voor alle huisartsen van het samenwerkingsverband. Toch hebben alle praktijken hun eigen patiënten, zodat u alleen bij uw eigen huisarts een afspraak kunt maken. Alleen bij afwezigheid van uw eigen huisarts nemen de anderen waar. Bij vakantie en nascholingsactiviteiten en de dag na een nachtdienst zal uw eigen huisarts afwezig zijn.

Om een afspraak te maken verwijzen we u naar de contactpagina.

Entree
Assistentenspreekuur

Assistentenspreekuur

De assistentes hebben hun eigen spreekuur. De huisartsen kunnen naar het assistentenspreekuur verwijzen voor:

 • injecties
 • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
 • verwijderen van hechtingen
 • oren uitspuiten
 • ecg in opdracht huisarts
 • bloeddrukcontrole
 • suikercontrole
 • verbinden van wonden/zwachtelen
 • wratten aanstippen

U kunt hiervoor met hen ook een afspraak maken. Dat kan meteen aan de balie, telefonisch of via mijngezondheid.net.

Praktijkverpleegkundige

In onze praktijken zijn 3 praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij leveren geprotocolleerde zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte, astma en COPD. Onze praktijkverpleegkundigen zijn:

Uw huisarts verwijst u naar de praktijkondersteuner wanneer u één van deze aandoeningen heeft voor de controles en optimale instelling. Zij bereiken dat door, samen met u, te kijken waar u tegen aan loopt, of er veranderingen mogelijk zijn in de levensstijl en eventueel door aanpassing van de medicatie.
De praktijkverpleegkundigen hebben structureel overleg met de huisartsen, waarbij de voorgestelde veranderingen van het behandelplan worden doorgesproken en afgestemd.
Meestal komt u een aantal keer per jaar op controle bij de praktijkverpleegkundige. Deze controle-afspraken worden, als dat mogelijk is, meteen gepland aan het einde van een consult.

Praktijkvpk
POH-GGz

Praktijkverpleegkundige GGz

De praktijkverpleegkundigen-GGz nemen in onze praktijk een belangrijke plaats in. Dat zijn:

De huisarts kan u naar één van de praktijkverpleegkundigen GGz verwijzen voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten of verslavingsproblematiek. De praktijkverpleegkundige GGz behandelt zelf met behulp van probleemverheldering, psycho-educatie, gesprekstherapie en eenvoudige cognitieve therapie.
Als dat bij u geïndiceerd is, bespreekt hij of zij met u ook de mogelijkheden van verwijzing naar basis-GGz of gespecialiseerde-GGz.

De zorg die de praktijkverpleegkundigen-GGz leveren valt wordt vergoed vanuit het basispakket en valt buiten het eigen risico van uw ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat voor uw situatie een doorverwijzing nodig is naar basis-GGZ of gespecialiseerde-GGz. De vergoeding daarvan valt binnen het basispakket als er een erkende diagnose is vastgesteld. Als de psycholoog naar wie wordt verwezen een contract heeft met uw zorgverzekeraar, declareert die psycholoog rechtstreeks bij uw verzekeraar. Als de psycholoog géén contract heeft met uw verzekeraar, kunt u de rekening nog steeds indienen bij uw verzekeraar: vergoeding vindt dan plaats volgens de voorwaarden van uw verzekering.

Waarneming in Vught

De huisartsen nemen tijdens vakantie, nascholing en ziekte voor elkaar waar. Als u met de praktijk belt bij afwezigheid van de huisarts zult u een ingesproken tekst horen. Deze vermeldt welke huisartsen waarnemen.
Voor de waarneming zullen wij u zoveel mogelijk binnen ons eigen gezondheidscentrum helpen.

Waarneming
waarnemingANW

Waarneming buiten openingstijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 08:00-17:00. Tussen die tijden kunt u de praktijk (telefonisch) bereiken. Buiten openingstijden ('s avonds, 's nachts, in het weekeinde en op feestdagen) kunt u voor medische zaken die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur terecht bij de huisartsenpost, tel 0900-8860.

Andere huisartsen in Vught

Voor de volledigheid noemen we hier ook de andere huisartsenpraktijken en huisartsen in Vught:

Collegas